Sürdürülen Projeler

Tarımsal Sinyal / Görüntü İşleme Uygulamaları

Tarımsal ürünlerin ekiminden hasadına ve toplanmasından yüklenmesine ve paketlenmesinden taşımasına dek her aşamasında güvenlik sağlayacak ve verim arttıracak geniş yelpazeli sinyal / görüntü işleme ve sensor / kamera dizin (sensor / camera array) uygulamalarına yönelik "state-of-the-art" Ar-Ge ürünleri tasarlama ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.