FaceCapt

Yüz Tanıma Sistemi

Düşük çözünürlüklü görüntülerde yüz yakalama, tanıma/çakıştırma, akıllı ve güvenli arşivleme platformu olan FaceCapt, çeşitli özellik ve modalitedeki kameralarınızla uyumlu çalışarak farklı ölçeklerdeki ihtiyaçlarınıza hitap eden işletim sisteminden bağımsız yüz tanıma sistemidir.

1-Küçük Ölçekli Çözüm:

Küçük işletmeler için tasarlanan asgari donanım üzerinde çalışması planlanan çözümdür. Basit bir CCTV kamera ve sunucudan oluşacaktır. Kamera belirlenen bir bölgeye yerleştirilecek, o bölge içinde yüz imgeleri yakalanacak ve yerel alan ağı (LAN) üzerinden sunucuya gönderilecektir. Yakalanan imgeler sunucudaki FaceCapt veritabanına yüz tanıma algoritmalarını kullanarak kaydedilecektir. FaceCapt veritabanına kaydedilen imge ve yüztanıma sisteminden elde edilen veriler daha sonra kullanılmak üzere arşivlenecektir. Arşivlenen imgeler, FaceCapt yüz tanıma sistemi kullanılarak sorgulanabilecek ve raporlanabilecektir.

2-Orta Ölçekli Çözüm:

Birden fazla lokasyonu olan işletmeler için veya geniş bir alanda yerleşik kurumlar için planlanmıştır. Birden fazla CCTV kameralarından kaydedilen imgelerin geniş alan ağı (WAN) üzerinden sunucuya gönderilerek, FaceCapt veritabanına kaydedilmesi ve bu imgelerin ihtiyaç olduğunda FaceCapt yüz tanıma algoritmaları kullanılarak sorgulanması ve raporlanması sisteminden oluşmaktadır.

3-Büyük Ölçekli Çözüm:

Birden fazla orta ölçekli sistemin bir araya gelmesi ve merkezdeki yüksek kapasiteleri sunucular üzerinde arşivlenmesi üzerine planlanmış bir çözümdür. Birden fazla CCTV kameralarından kaydedilen imgelerin geniş alan ağı üzerinden sunucuya gönderilerek, FaceCapt veritabanına kaydedilmesi ve bu imgelerin ihtiyaç olduğunda FaceCapt yüz tanıma algoritmaları kullanılarak sorgulanması ve raporlanması sisteminden oluşmaktadır.

FaceCapt Sisteminin Aşamaları

 • Güvenlik
 • Denetim ve Kontrol
 • Ürün Satışı ve Reklamcılık
 • Internet
 • Şehirlerde (MOBESE Kameralarının bulunduğu tüm yerler),
 • Çok geniş bir alana yayılmış AVM-Alış Veriş Merkezleri,
 • Çok noktadan giriş yapılabilen üniversite kampüsleri,
 • Çok geniş alana yayılmış fabrika üretim alanları,
 • Birçok farklı fabrikanın bir arada bulunduğu Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Kritik noktalarda bulunan enerji üretim santralleri,
 • Kritik alanlarda bulunan içme suyu sağlayan barajlar,
 • Dağıtık ve eğimli alan üzerine yerleşmiş tesisler,
 • Farklı konut projelerinin olduğu ve insanların yaşam alanlarından oluşan siteler,
 • Günümüzde çokça yapılan yeni tip gökdelenler,
 • Birçok insanın aynı anda bulunduğu statlar, spor alanları, tiyatrolar, sinema alanları,
 • Park ve bahçeler,
 • Otoparklar,
 • Hastaneler,
 • Havalimanları
 • Belediyeler (Cadde ve Sokak MOBESE kayıtları vs)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Okullar, Bakanlık Binaları, Emniyet dahil)
 • Savunma Sanayi
 • Güvenlik Kuruluşları
 • Özel İşletmeler (Bankalar, AVM’ler, Mağazalar, Kuyumcular)
 • Spor Tesisleri,
 • Konser Salonları,
 • Havalimanları
 • Demiryolları
 • Metro ve Tüneller

Yukarıda örneklenen uygulama alanları ve hedef müşteriler doğrultusunda, müşteri gereksinimlerini karşılayacak özel çözümleri de sağlayabilecektir. FaceCapt çözüm esnekliğiyle, farklı ürün konfigürasyonlarını birleştirmek ve geliştirmek mümkün olabilecektir. Örneğin, küçük çaplı ve maliyetin önemli olduğu kuyumcu gibi yerler için, hizmet odaklı bir çözüm sunulabilir.

Çözüm: Şirketimizde veya bir veri merkezinde veriler toplanacak, ilgili müşteriye “Cloud Services” hizmeti (Bulut Mimari’de) aylık veya yıllık bazda hizmet olarak verilebilir.

Kurulacak sistemin kesintisiz çalışırlığını sağlamak amacı ile gereken bakım hizmetleri de sunulacaktır.

Bakım Hizmetleri aşağıda tanımlandığı şekilde verilebilir.

 • 7/24 erişim imkanı;
 • SLA bazında sistem yazılım bakımı;
 • Periyodik sistem bakımı;
 • Raporlama;
 • Sistem yedekleme ve problem anında geriye dönebilme imkanı;
 • Arıza durumunda servis hizmeti.